Priemyselné správy

Prečo nie je možné nabíjať lítium-iónové batérie pri nízkych teplotách?

2021-08-03
Batériové produkty väčšiny spoločností je možné normálne vybíjať pri nízkej teplote, ale za rovnakých teplotných podmienok je ťažšie alebo dokonca nemožné normálne nabiť, keď je Li+ vložený do grafitového materiálu, je potrebné ho najskôr rozpustiť a tento proces spotrebúvajú určitú energiu a zabraňujú rozptýleniu Li+ do vnútra grafitu; naopak, keď Li+ vyjde z grafitového materiálu do roztoku, dôjde k procesu rozpúšťania a rozpúšťanie nespotrebuje energiu a Li+ sa môže z grafitu rýchlo uvoľniť. Naopak, keď Li+ vychádza z grafitového materiálu do roztoku, dochádza k procesu rozpúšťania a rozpúšťanie nespotrebováva energiu a Li+ môže z grafitu rýchlo vychádzať. Preto je prijateľnosť nabíjania grafitového materiálu nižšia ako prijateľnosť vybíjania.

V podmienkach prostredia s nízkou teplotou existuje určité riziko nabíjania Li-ion batérie. S klesajúcou teplotou sa kinetické vlastnosti grafitovej negatívnej elektródy budú postupne zhoršovať a elektrochemická polarizácia negatívnej elektródy sa počas nabíjania výrazne zvýši a z vyzrážaného lítneho kovu sa ľahko vytvoria dendrity lítia, ktoré prepichnú membránu a spôsobia skrat. obvod kladných a záporných elektród.

Pokiaľ je to možné, zabráňte nabíjaniu lítium-iónovej batérie pri nízkych teplotách. Ak sa batéria musí nabíjať pri nízkych teplotách, je potrebné sa pokúsiť použiť nízky prúd na nabitie lítium-iónovej batérie a po nabití musí byť lítium-iónová batéria úplne odpočinutá, aby sa zabezpečilo, že sa lítium zráža z záporná elektróda môže reagovať s grafitom a opäť sa vložiť do grafitovej anódy.

Predpokladá sa, že s neustálym vývojom a pokrokom technológie sa bude ďalej zlepšovať aplikácia lítiových batérií v prostredí s nízkou teplotou.
+86-18927412078sales@hi-chipcom.com